Arrangementer:

Sinding efterløns- og pensionistforening.
Generalforsamling tirsdag d. 11/5 kl. 13.30.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab.
4. Valg af bestyrelse. (Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer)
På valg er: Birtha Christensen
Birgit Mikkelsen
Jørgen Nikolajsen
5. Valg af suppleanter.
På valg er: Karen Busch, Kaj Henriksen.
6. Valg af revisor.
På valg er: Else Nielsen
7. Valg af revisorsuppleant.
På valg er: Svend Østergård
8. Fastsættelse af kontingent.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Efterfølgende kaffe.
Banko undlader vi i år.

Søges:

Ny webmaster til Sindingweb.

Har du lyst til at prøve kræfter

med at vedligeholde og udvikle

Sindings hjemmeside?

Det er ikke en særlig tidskrævende post, og du kan sætte dit

eget præg på siden.

Evt. henvendelse til

Jørgen tlf. 20949896

eller Annemette tlf. 42800340.

forside lokalblad dec 2019.jpg

Materiale til SindingNyt sendes til:

sindingnyt@gmail.com

Kim Jepsen

Tlf. 61380348

Sinding Fonden - støtter lokaleinitiativer i Sinding.

Gennem de sidste 10 år har vi haft en fond i Sinding:Sinding Fonden, som støtter almene lokale initiativer i det gamle Sinding Sogn.

Fonden varetages og tegnes af bestyrelsen for

Sinding Forsamlingshus, og derfor bliver fondens midler fordelt i forbindelse med generalforsamlingen i Sinding Forsamlingshus.

Så: Har du en god idé eller et særligt kulturarrangement, du gerne vil have gennemført, så skal du søge bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tidligere har vi bevilget midler til bl.a. Strikkefestivalen i 2017, til nye rekvisitter på Legepladsen, til etablering af den lille træbro på Nedergårdsstien, opstart af Samkøb ordningen og til etablering af Baubjergstien og forskellige aktiviteter i forbindelse hermed.

Så – som det fremgår: Almene lokale initiativer bliver defineret bredt.

Hold dig endelig ikke tilbage.

Hanne Marie Knudsen

Kulturambassadørerne er klar

 til at hjælpe dig

med at bestille bøger

Silkeborg Biblioteks hjemmeside, downloade lydbøger og meget mere