Arrangementer:

Tirsdag d. 25. februar kl. 19.00:

Danseaften

Jørgen Bitsch spiller op til dans i Sinding Forsamlingshus.

Deltagelse inklusiv kaffe koster 50 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke medlemmer.

Ved tilmelding bestilles smørrebrød à 25,00 kr./stk.

Der kan købes vin, øl og sodavand. Antallet af deltagere begrænses til 70.

Tilmelding senest d.18. februar til Efterløns- og pensionistforeningen i Sinding

ved Jørgen Nikolajsen Tlf.: 21 78 23 88

Fredag d.13. marts kl.18.00:

Fællesspisning i forsamlingshuset

Tilmelding til Anne Marie Dolmer på dolmer@dadlnet.dk

eller Lene Thomsen sms på 28443883 senest 11. marts.

Pris voksne 60 kr.

Pris børn 30 kr.

Forslag til sommerfesten modtages gerne.

Fredag den 27. marts kl. 19.30:

Polecats giver koncert i Sinding Forsamlingshus

Polecats spiller amerikansk inspireret folk-musik, der går direkte

i hjertet, og som skaber den gode stemning.

Kom og vær med til en hyggelig aften.

 Tilmelding til Jannie Husted Tlf: 50947990 eller på mail: ahjh@mail.dk

Billetpris 125 kr.

forside lokalblad dec 2019.jpg

Materiale til Sindingnyt

 sendes til:

sindingnyt@gmail.com

Karen Busch Nielsen

Tlf. 86855219 Mobil 25530519 

Dorte Wirenfeldt

Tlf. 40445873

Læs mere her

Sinding Fonden - støtter lokaleinitiativer i Sinding.

Gennem de sidste 10 år har vi haft en fond i Sinding:Sinding Fonden, som støtter almene lokale initiativer i det gamle Sinding Sogn.

Fonden varetages og tegnes af bestyrelsen for

Sinding Forsamlingshus, og derfor bliver fondens midler fordelt i forbindelse med generalforsamlingen i Sinding Forsamlingshus.

Så: Har du en god idé eller et særligt kulturarrangement, du gerne vil have gennemført, så skal du søge bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tidligere har vi bevilget midler til bl.a. Strikkefestivalen i 2017, til nye rekvisitter på Legepladsen, til etablering af den lille træbro på Nedergårdsstien, opstart af Samkøb ordningen og til etablering af Baubjergstien og forskellige aktiviteter i forbindelse hermed.

Så – som det fremgår: Almene lokale initiativer bliver defineret bredt.

Hold dig endelig ikke tilbage.

Hanne Marie Knudsen

Kulturambassadørerne er klar

 til at hjælpe dig

med at bestille bøger

Silkeborg Biblioteks hjemmeside, downloade lydbøger og meget mere