Arrangementer:

VIGTIG INFO, LÆS HER:

Kære alle Sindingfolk.

Corona virus er over os og har vendt op og ned på alting i samfundet.

Og vi har længe ventet med at afgøre om sommerfesten i Sinding kan afholdes.

 Og beslutningen er taget, vi kan ikke på forsvarlig vis og formentlig

heller ikke på lovlig vis gennemføre sommerfesten i Sinding 2020.

Derfor: Sommerfesten i Sinding 2020 er AFLYST pga Corona virus.

Vi kan ikke spå om fremtiden og slet ikke om hvordan corona situationen ser ud i midten af juni mht smittepres og lovgivning omkring forsamlinger?

Vi vil dog evt når vi nærmer os den pågældende weekend midt i juni, se om der evt kan gennemføres nogle udendørs aktviteter på forsvarlig vis, eks fællesgrill med medbragt mad

i det fri, rundbold turnering eller lign, så vi evt kan mødes og se hinanden på afstand.

Vi vender tilbage, når vi kender mere til situationen på det tidspunkt.

Men telt, musik, fadøl, fællesspisning og underholdning er AFLYST for i år. Vi vender tilbage i 2021.

Sankt Hans bål i Sinding 23 juni 2020 vil blive gennemført (i så fald det kan gøres

på lovlig vis mht til lovgivning om forsamlinger på daværende tidspunkt).

Dog vil der IKKE blive kaffe, lagkager og hygge i teltet efter bålet.

Mvh Hanne

Kære alle Sindingborgere!

Sinding Bibliotekscafé lukker midlertidigt.

Vi har besluttet at følge myndighedernes anbefalinger

og lukker Sinding Bibliotekscafé

for besøg om fredagen.

Vi åbner igen efter sommerferien.

På glædeligt gensyn.

Kulturambassadørerne i Sinding.

forside lokalblad dec 2019.jpg

Materiale til SindingNyt sendes til:

sindingnyt@gmail.com

Kim Jepsen

Tlf. 61380348

Sinding Fonden - støtter lokaleinitiativer i Sinding.

Gennem de sidste 10 år har vi haft en fond i Sinding:Sinding Fonden, som støtter almene lokale initiativer i det gamle Sinding Sogn.

Fonden varetages og tegnes af bestyrelsen for

Sinding Forsamlingshus, og derfor bliver fondens midler fordelt i forbindelse med generalforsamlingen i Sinding Forsamlingshus.

Så: Har du en god idé eller et særligt kulturarrangement, du gerne vil have gennemført, så skal du søge bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tidligere har vi bevilget midler til bl.a. Strikkefestivalen i 2017, til nye rekvisitter på Legepladsen, til etablering af den lille træbro på Nedergårdsstien, opstart af Samkøb ordningen og til etablering af Baubjergstien og forskellige aktiviteter i forbindelse hermed.

Så – som det fremgår: Almene lokale initiativer bliver defineret bredt.

Hold dig endelig ikke tilbage.

Hanne Marie Knudsen

Kulturambassadørerne er klar

 til at hjælpe dig

med at bestille bøger

Silkeborg Biblioteks hjemmeside, downloade lydbøger og meget mere

© 2014 by Sindingweb

Siden er opdateret d. 03. juli 2020