top of page

SKÆGKÆROMRÅDETS LOKALRÅDS

RETNINGSLINJER FOR

ØKONOMISK STØTTE TIL LOKALE AKTIVITETER

 

BAGGRUND:

Lokalrådet modtager p.t. 6.000 kr. fra kommunen til sin drift. Der skal aflægges regnskab over for kommunen for brugen af dette beløb. Lokalrådets brug af dette tilskud har været ret begrænset gennem årene.

Lokalrådet overtog formuen fra den nedlagte ”Landsbyringen”, som midt i 80’erne afholdt messer i Skægkærhallen. Ca. 17.000 kr.

Der står p.t. ca. 25.000 kr. på Lokalrådets konto.

 

FUNDATS:

Lokalrådet vil årligt stille op til 5.000 kr. til rådighed for lokale initiativer og aktiviteter.

Foreninger og borgerinitiativer, som fremmer det folkelige engagement og den lokale udvikling, kan ansøge skriftligt (med beskrivelse af formålet med aktiviteten) om tilskud (jf. Lokalrådets vedtægter § 2).

TØFØJELSE JANUAR 2017: Der kan ansøges 2 gange om året: 1.-6. og 1.-12.

Der skal aflægges regnskab med bilag over for Lokalrådets kasserer. Dette indgår i Lokalrådets årlige regnskab, som fremlægges på Borgermødet og efterfølgende godkendes af kommunen.

Beslutningen om tildeling af tilskud tages af Lokalrådet. Der tages hensyn til tidligere tildelinger af hensyn til så bred fordeling i lokalområderne som muligt, dvs. i princippet går tildelingen på skift mellem de 6 bysamfund.

 

Vedtaget på Borgermøde 24.-3.-15

bottom of page