Bibliotekscaféen:

bibliotekscafe.sinding@gmail.com

Hanne Marie Knudsen Tlf. 40294629
hmk@knudsensyd.dk

Else Nielsen 60198516

tage@energipost.dk

Dorte Koszowski Wirenfeldt

dokowi@gmail.com

Anne Bender Tlf. 28527210

teamtandskov@mail.tele.dk

Per Nørgaard Nielsen 50572454

fysper@yahoo.dk

Lene Moesgaard Thomsen 28443883

moesgaardthomsen@gmail.com

Karen Huus 20228328

karenehuus@gmail.com/

kaeh@km.dk

Esther Nikolajsen 51161862

jeniko@fibermail.dk

Ruth Grant 29679269

Ruthgrant05@gmail.com

Karen Busch 25530519

Helene Lønsted 22629100

Efterløns- og Pensionistforeningen

Formand: Jørgen Nikolajsen 21782388

mail: jeniko@fibermail.dk

Næstformand: Birtha Christensen            2346 889

Sekretær: Birgit Mikkelsen

23865835

Kasserer: Regner Jørgensen

22135472

Medlem: Martha Pedersen

86855163

Forsamlingshuset:

Form.: Annemette L. Bøgh

Tlf. 42800340

annemette.bogh@gmail.com

Næstform: Hanne A. Holst

Tlf. 24643550

hanneholst@hotmail.com

Maren Gadegaard

Tlf: 41438600

marengadegaard@gmail.com

Søren Koldbro

Tlf 29267071

s.koldbro@gmail.com

Thomas Ravn Jakobsen

Tlf: 29874573

trjakobsen@gmail.com

Kristian Hornskov

Kasserer: Børge Mikkelsen
Tlf 23 23 12 20

bbm@fiberpost.dk

annemette-6365.jpg
hanne-6354.jpg
maren-6352.jpg
søren-6369.jpg
thomas-6348.jpg
børgeM-6359.jpg

Udlejning:

Lars Dolmer

Tlf: 22788992

Tlf. tid hverdage ml. kl. 16-18

sinding.udlejning@gmail.com

 

Sindingnyt

Kim Jepsen

61380348

sindingnyt@gmail.com

Sinding Revy- og dilettantforening

Sinding Revy- og dilettantforening

Hanne Holst Tlf. 24643550

hanneholst@hotmail.com

Maren Gadegård

Lars Brinkmann, suppleant

SindingRummet:

 

Udlejning: Lene Rasmussen

Tlf.: 86 85 57 36 /30 11 71 66

leneras@hotmail.dk

Jannie Husted

Tlf. 50947990

ahjh@mail.dk


Hanne Marie Knudsen

Tlf.40294629

hmk@knudsensyd.dk


Børge Mikkelsen, kasserer

Sindingteltet

 

Leje af teltet:
John Gammelgaard

29474717

john.gammelgaard@gmail.com

Menighedsrådet:

 

Sindings repræsentanter i det

fælles menighedsråd:

 

Bodil Byskov

Tlf. 86 85 56 78/51 89 63 10

pbbyskov@gmail.com

 

Anne Marie Dolmer

Tlf:  86 85 60 58

dolmer@dadlnet.dk

 

Jeanette Svendsen

22 52 10 42

jvhs74@gmail.com

 

Sognepræst Mette Skaarup Glowienka

Tlf: 86855024/ 21149590

 

Præst Kresten Thue Andersen

Tlf: 51152766

kta@km.dk

 

Graver

Niels Laursen
Tlf. 23423614

nillive@hotmail.com

Sinding Øllaug

Per Lund Tlf.: 86855141

Søren Bjerg Jensen Tlf.: 60671113

Jes Rask Tlf: 51260106

Sindingbeer@gmail.com

Lokal- og

slægtshistorisk

forening


Poul Erik Bach

86859027

fam.bach@privat.dk


Bent Frits Nielsen

40306747
bent@flora-danica.dk


Elva Lundorff Jensen

86827724
elva.ole@gmail.com


Karen Nielsen

86855219 / 25530519

buschengmarksgaard@gmail.com


Jørgen Brendstrup

86859025
nisset@post10.tele.dk

Skægkærområdets

Lokalråd


Sindings repræsentant Klaus Hansen

86855502/40404502
teamtandskov@mail.tele.dk

Baubjerg Stien:

 
Bruno Pedersen Tlf.86855275/26513042


Trine Aagaard Andersen

Tlf. 86855298 elling@ellinggroent.dk


Børge Kristiansen

Tlf.  24660624


Leif Voetmand. Tlf. 86855598

Sinding Kulturforening

Jannie Husted

Tlf. 50947990

ahjh@mail.dk

Paw og Lene Rasmussen

Tlf.: 86855736/30117166

leneras@hotmail.dk

Nina Dissing Nielsen

Tlf. 24202749

ninadn@live.dk

Sindingweb:

Jørgen Ploug

Tlf: 20949896

sindingweb@gmail.com

© 2014 by Sindingweb

Siden er opdateret d. 13. marts 2021