top of page

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Hej alle Sindingborgere. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

Sinding Forsamlingshus mandag d. 23. maj kl. 17-17.30 vedr. overtagelse af legepladsgrunden.

 

Køb af fast ejendom afgøres af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

 

Alle er velkomne.

                                                           Dagsorden:

                                                            1.      Valg af dirigent

                                                            2.      Valg af referent

                                                            3.      Behandling af indkomne forslag:


Bestyrelsen indstiller, at Sinding Forsamlingshus køber legepladsgrunden

af Henning og Karen Busch. 

Mvh. Thomas Ravn Jakobsen, Formand

bottom of page