Generalforsamling d. 27. april 2021 for Foreningerne i Sinding.
Generalforsamlingen er varslet rettidigt, men afholdes forsinket pga. coronarestriktionerne. 
Generalforsamlingen vedtages beslutningsdygtig. 
Dirigent: Niels Peter Dissing
Referent: Thomas Ravn Jakobsen


1) Sinding Revy- og dilettantforening:
Formandens beretning:
Der har kun været afholdt en velbesøgt fastelavnsfest inden nedlukning. Derudover ingen
aktiviteter i årets løb pga. coronasituationen.


Regnskab: 
Intet at bemærke.


Indkomne forslag:
Ingen.


Valg til bestyrelsen. Vælges for en 2-årig periode:
Ingen på valg i år. Bestyrelsen består fortsat af Hanne Holst og Maren Gadegaard. 


Valg af suppleant. Vælges for et år ad gangen. 
Lars Brinkmann genvælges som suppleant.


Valg af revisor:
Henning Busch og Else Nielsen genvælges.


Evt.:
Intet.


2) Sindingrummet
Formandens beretning:
Hanne Marie Knudsen: Sindingrummet har ikke været lejet ud i perioden, men har været brugt af 
Forsamlingshusbestyrelsen et par gange.
Bibliotekscafe er fortsat åben fra 15-17 hver fredag – og så længe der er borgere, der har lyst til en 
kop kaffe fredag eftermiddag, holdes der åbent.
Der har været gennemført ét arrangement i periode. I behørig afstand og med mundbind hørte 17 
sindingborgere fotograf Peter Birk fortælle om sine flotte Verdensbilleder og om hvordan, man kan 
fotografere på rejser. 
Strikkecafeen har ikke afholdt aktiviteter i året. 


Regnskab: 
Intet at bemærke.


Indkomne forslag:
Ingen.


Valg til bestyrelsen. Vælges for en 2-årig periode:
Bestyrelse består af Jannie Husted og Hanne Marie Knudsen. Jannie er på valg og genvælges.


Valg af suppleant. Vælges for et år ad gangen. 
Ninna Dissing genvælges som suppleant.


Valg af revisor:
Henning Busch og Else Nielsen genvælges. Lene Rasmussen genvælges som revisorsuppleant.
Evt.

3) Sinding Forsamlingshus
Formandens beretning:
Annemette Lehmann Bøgh: Trods de svære coronabetingelser har det ikke stået helt stille i vor 
dejlige by.
- Forsamlingshuset hat fået en vicevært, Per Eriksen, der hjælper med at holde huset udvendigt. 
Et fint supplement til Jannie, der holder et højt niveau indendørs! 
- Udlejer, Lars Dolmer, har flittigt og med fast hånd styret reservationer og lige så mange 
aflysninger i årets løb.
- Der er for midler tildelt af Lokalrådet indkøbt og opsat en projektor i den store sal. Den kan 
med kabel kobles til de to højtalere, som står bag scenen. 
- Webredaktør Jørgen Ploug overgiver posten til Daniel fra Sinding Nørrevej. Har man 
informationer af mere blivende karakter, som man gerne vil dele med medborgerne i Sinding, 
er man velkommen til at skrive til den nye redaktør på sindingweb@gmail.com. 
- 15.-17. maj troppede en god flok arbejdsivrige sindingborgere op og hjalp bestyrelsen med at 
friske Forsamlingshuset og legepladsen op. Arbejdsweekenden blev afholdt med respekt for 
restriktionerne og var både hyggelig og effektiv. Stort set alt udvendigt træværk blev slebet og 
malet, fliser blev rettet op, legepladsen blev luget. Tak til alle hjælpere! 
- Bestyrelsen kastede sig ud i et lille udendørs julearrangement, hvor man kunne få æbleskiver, 
glögg og kaffe. Forsamlingsgrænsen på 10 personer blev overholdt, og vi fik hilst god jul til 
mange bybørn, der kiggede forbi. 
- I et forsøg på at sende corona ud af æteren tog vores allesammens Max Volume på World Tour 
d. 12. juni og spillede op til narrestreger med rasende god musik 3 steder i byen – på ladet af en
lastbil venligt udlånt af NHS. Først på Sinding Hovvej, derefter i Beverly Hills aka Sindingvænget. 
Verdensturneen blev afsluttet på legepladsen med stort fremmøde og dog stadig ’hver for sig’. 
Tak Max!
- Bestyrelsen har lavet en Velkomstpjece til tilflyttere med informationer om stort og småt, der 
kan være rare at få has på, lige når mn er flyttet ind. Pjecen blev husstandsomdelt til alle i 
Sinding sammen med sidste SindingNyt. Bestyrelsen er ansvarlig for at udlevere pjecen til 
nytilflyttere, der samtidig også modtager en voucher med gratis adgang til en fællesspisning. 
Restlager af pjecerne står i Sindingrummet. Bestyrelsen modtager gerne hints om tilflyttere 
(hvor og måske hvem), så vi kan banke på og byde velkommen.
- Sinding er med i landsbyklyngen Silkeborg Nord sammen med Skægkær, Serup, Sejling, 
Lemming, Nisset, Ebstrup og Resdal. Her gøres et stort arbejde for at styrke 
landsbysamfundene. Fællesskabet kan bl.a. være en styrke, hvis vi skal søge fonde eller 
generelt bare have sparring på ideer og muligheder. Kristian Hornskov er Sindings
repræsentant. 


Regnskab:
I 2020 nåede vi for første gange nogen sinde over 100 betalende medlemmer.
Regnskabet er godkendt uden bemærkninger.


Behandling af indkomne forslag:
- Det foreslås at opstille 2-3 bænke i friske farver som blafferbænke. Sætter man sig på en 
’blafferbænk’, tilkendegiver man, at man gerne vil køre med til Silkeborg. Else Nielsen og Lars 
Brinkmann undersøger mulighederne. - Ønske om nye højskolesangbøger af den nye udgave. Bestyrelsen undersøger om 
menighedsrådet evt. vil støtte.


Valg til bestyrelsen. Vælges for en 2-årig periode:
Bestyrelsen består af Maren Gadegaard, Søren Koldbro Petersen, Thomas Ravn Jakobsen, Hanne 
Holst og Annemette Lehmann Bøgh. Hanne og Annemette er på valg og genopstiller ikke.
Maria Cecilie Trads Davidsen og Henrik Berntsen blev valgt. Tillykke og velkommen til de to nye 
medlemmer.


Valg af suppleant. Vælges for et år ad gangen. 
Kristian Hornskov genvælges som suppleant.


Valg af revisor:
Henning Busch og Lene Rasmussen genvælges.


Evt.:
Maren Gadegaard retter en stor tak til den afgående formand og næstformand. Der har været styr 
på sagerne, kommunikationsopgaverne og de øvrige medlemmer i bestyrelsen! Og vi har haft det 
drøn-hyggeligt. Tak for en kæmpe indsats. 


4) Orientering ved Teltlauget
Teltlauget er ikke en egentlig forening, men et laug, der selv fastsætter organisering og 
sammensætning. Der er pt. 3 Oldermænd: Henrik Berntsen, Mogens Krogh og Thomas Ravn 
Jakobsen. Der er en god flok teltbrødre, der hjælper med at rejse teltet og pille ned igen.
Der har pga. corona kun været en enkelt rejsning i sommeren i Sorring. 
Hanne Marie Knudsen og Annemette Lehmann Bøgh har over for alle de fremmødte højt og helligt 
lovet undersøge reglerne for de nødvendige tilladelser til opsætning.


5) Orientering ved lokalrådet
Klaus Hansen, der er lokalrådets repræsentant, orienterer om, at han er på valg i 2022, og at han 
ikke genopstiller.
Der har været en del interesse for omfartsvejen og hvordan den placeres ift. Sinding. Vejen er med i 
trafikplanen for 2026, men intet vedtaget endnu. Pt. er der blot afsat penge til undersøgelser. 
Der er til gengæld kommet nyt lyskryds ved Tandskovvej, og det fungerer fantastisk. 
Byudvikling: ikke megen aktivitet i Sinding modsat områderne i Skægkær og Sejling. Kommunen er 
ikke afvisende for at bygge boliger i Sinding, men det kræver selvfølgelig tilgængelig jord og en 
interesseret investor. 
Forlydender om en kommende dagligvarebutik på østsiden af Skægkær.


6) Sinding Kulturforening
Formandens beretning:
- Jannie Husted berettede om en enkelt koncert i februar med Baby Did a Bad Thing. Afventer 
yderligere genåbning, fordi der kræves mange deltagere for at økonomien løber rundt.
- Der er oprettet et yoga-hold. 22 meldte sig straks efter annonceringen. Nogle på venteliste. 
Deltagerne er både unge og gamle og kommer både fra Sinding, fra oplandet og fra Silkeborg. 
Pt. gennemføres det som coronahold af 10 deltagere pr. gang.- Foreningen har også opstartet en Litteraturkreds, hvor der pt. er 16 medlemmer. Alle 
medlemmer får udleveret samme bog og skal herefter pointgive fra 1-5. Det er en del af DR’s 
pris til debutromaner, hvor 6 romaner udleveres til forskellige litteraturkredse, der herefter 
afgiver stemmer og sender ind.


Regnskab:
Intet af bemærke. Godkendes. 


Behandling af indkomne forslag:
Ingen.


Valg til bestyrelsen. Vælges for en 2-årig periode:
Bestyrelsen består af Jannie Husted, Lene Rasmussen, Paw Rasmussen og Nina Dissing. Jannie er på 
valg og genvælges.


Valg af suppleant. Vælges for en 1-årig periode:
Niels Peter Dissing genvælges.


Valg af revisor:
Henning Busch genvælges og Else Nielsen vælges i stedet for Lene Rasmussen.


Evt.: intet