Fra Klaus Hansen,

Skægkærområdets Lokalråd:

Lokalrådet er blevet bedt om at kommentere forslag til udstykning/bebyggelse ved Tandskovvej bag Damgården(Wills).
Jeg synes det er en god idé. Hvad synes du? 
Der er frist 6. april.

Se facebooksiden:

https://www.facebook.com/

groups/42412934618/

Tandskov 19.-8.-17

HØRINGSSVAR FRA SINDING

fra Skægkærområdets Lokalråd

 

att.: Jane Næsborg

Velvidende at ikke alle er ”på”, så er Facebookgruppen ”Sinding 8600” meget brugt, og det er min primære kilde til følgende kommentarer til det udsendte høringsmateriale pr 10.-7. Desuden har jeg haft direkte kontakt med mange også.

 

  1. vedr. de skitserede indsnævringer: Det ser godt ud. Ingen indvendinger. Og i høringsmaterialet er der taget hensyn til, at naboerne er kritiske over for bump.

 

  1. vedr. 40 km/t zone: Vi ved, at der normalt ikke laves hastighedsbegrænsninger uden samtidig fysiske foranstaltninger (læst i ref. fra Vej- og trafikudvalgets møde 13.-6.-16). Men forholdene i Sindings vestlige del, mellem Kirken og byskiltet på Sinding Hedevej mod vest, er dybt problematiske. 

 

1. To sideveje samt en udkørsel fra Sindingvænget, 

2. adskillige udkørsler direkte fra huse tæt på vejen, 

3. busstoppested over for mejeriet, som benyttes af mange skolebørn, der kommer cyklende dertil, 

4. eller børn cykler direkte til skole på strækningen. 

5. hastighedsmålingerne (i omtalte referat) er ikke alarmerende, men en del af trafikken er lastbiler eller traktorer, som fylder meget, og især ved bækken vest for mejeriet er der en uoverskuelig kurve på den smalle vej. Disse punkter (1-5) berettiger efter al sund fornuft til en fravigelse fra det normale.

  1. Nørhedevej er indfaldsvej til ruterne gennem Sinding fra en stor del af det nordvestlige Silkeborg. Derfor bør der laves indsnævringer og 40 km/t fra byskiltet på Nørhedevej også.

  1. Sinding Bygade er kort og slank. Det er smutvej mellem Sindingvej og Sinding Hovvej for bl.a. lastbiler, som ikke kan passere hvis en gæst til en beboer parkerer ud for et hus.

En afstemning på FB-gruppen om lukning af Bygaden for lastbiler, resulterede i at 30 går ind for en lukning for uvedkommende, og 6 siger nej.

 

Jeg er bekendt med, at flere andre Sindingboere har indsendt kommentarer på egen hånd, hvilket jeg har opfordret til. Mig bekendt kan disse, og denne kommentar fra Lokalrådet, supplere hinanden.

 

Med håbet om fortsat forståelse for Sindings trafikproblemer, indsender jeg dette høringssvar.

 

Venlig hilsen,

Klaus Hansen Tandskov

(på vegne af Skægkærområdets Lokalråd)

Resdal Bakke 51

86855502/40404502

teamtandskov@mail.tele.dk

© 2014 by Sindingweb

Siden er opdateret d. 21. maj 2020