top of page

Bibliotekscaféen:

bibliotekscafe.sinding@gmail.com

Hanne Marie Knudsen Tlf. 40294629
hmk@knudsensyd.dk

Else Nielsen Tlf. 60198516

tage@energipost.dk

Susanne Vestkjær Petersen

Tlf 20192609

susp15@gmail.dk

Anne Bender Tlf. 28527210

teamtandskov@mail.tele.dk

Lene Moesgaard Thomsen 28443883

moesgaardthomsen@gmail.com

Karen Huus Tlf. 20228328

karenehuus@gmail.com/

kaeh@km.dk

Per Nørgaard Nielsen tlf. 50572454

fysper@yahoo.dk

Ruth Grant Tlf. 29679269

Ruthgrant05@gmail.com

Efterløns- og Pensionistforeningen

Formand: Jørgen Nikolajsen 21782388

mail: jeniko@fibermail.dk

Næstformand: Birtha Christensen            2346 889

Sekretær: Birgit Mikkelsen

23865835

Kasserer: Regner Jørgensen

22135472

Medlem: Martha Pedersen

86855163

Sinding Øllaug

Per Lund Tlf.: 86855141

Søren Bjerg Jensen Tlf.: 60671113

Jes Rask Tlf: 51260106

Sindingbeer@gmail.com

Lokal- og

slægtshistorisk

forening


Poul Erik Bach

86859027

fam.bach@privat.dk


Bent Frits Nielsen

40306747
bent@flora-danica.dk


Elva Lundorff Jensen

86827724
elva.ole@gmail.com


Karen Nielsen

86855219 / 25530519

buschengmarksgaard@gmail.com


Jørgen Brendstrup

86859025
nisset@post10.tele.dk

Forsamlingshuset:

Formand.: 

Steen Konradsen

Tlf: 40206055

sk@steenkonradsen.dk

Næstformand.:

Maren Gadegaard

Tlf: 41438600

marengadegaard@gmail.com

Kasserer:

Tommy B.L. Hovgaard

Tlf. 22171579

tommy-ac@hotmail.com

Søren Koldbro

Tlf 29267071

s.koldbro@gmail.com

Trine Hald

Tlf. 23303278

trine222@hotmail.com

Kristian Hornskov (suppl.)

Tlf. 20291000

kristian@hornskov.dk

Udlejning af Forsamlingshuset

Lars Dolmer

Tlf: 22788992

Tlf. tid hverdage ml. kl. 16-18

sinding.udlejning@gmail.com

maren-6352.jpg
søren-6369.jpg

Sindingnyt

Kim Jepsen

61380348

sindingnyt@gmail.com

Sinding Revy- og dilettantforening

Hanne Holst Tlf. 24643550

hanneholst@hotmail.com

Maren Gadegård

 

Lars Brinkmann, suppleant

Skægkærområdets

Lokalråd


Sindings repræsentant 

Claus Løwe Klostergård

20585012
Forestif82@gmail.com

Baubjerg Stien:

 
Bruno Pedersen Tlf.86855275/26513042


Trine Aagaard Andersen

Tlf. 86855298 elling@ellinggroent.dk

Leif Voetmand. Tlf. 86855598

SindingRummet:

 

Udlejning: Lene Rasmussen

Tlf.: 86 85 57 36 /30 11 71 66

leneras@hotmail.dk

Jannie Husted

Tlf. 50947990

ahjh@mail.dk


Hanne Marie Knudsen

Tlf.40294629

hmk@knudsensyd.dk


Sindingteltet

 

Leje af teltet:

Oldermand

Thomas Ravn Jakobsen

Tlf: 29874573

trjakobsen@gmail.com

Menighedsrådet:

 

Sindings repræsentanter i det

fælles menighedsråd:

 

Kaj Henriksen

Tlf. 23427035

ingeliseogkaj@gmail.com

 

Susanne Vestkjær Petersen

Tlf:  20192609

susp15@yahoo.dk

 

Jeanette Svendsen

22 52 10 42

jvhs74@gmail.com

 

Kurt Lund Nielsen

tlf. 29322937

kln1972@gmail.com

Sognepræst Mette Skaarup Glowienka

Tlf: 86855024/ 21149590

 

Graver

Hanne Marie Knudsen
Tlf. 40294629

hmk@knudsensyd.dk

Sinding Kulturforening

Jannie Husted

Tlf. 50947990

ahjh@mail.dk

Paw og Lene Rasmussen

Tlf.: 86855736/30117166

leneras@hotmail.dk

Nina Dissing Nielsen

Tlf. 24202749

ninadn@live.dk

Sindingweb:

Anders Husted

Tlf. 40377008

sindingweb@gmail.com

bottom of page