top of page

Generalforsamling i forsamlingshuset

Der indkaldes til generalforsamling i Sinding Forsamlingshus, Sinding Revy- og dilettantforening, Sinding Kulturforening og Sindingrummet mandag d. 6. marts 2023 kl. 17-21.

Rækkefølge for generalforsamlingerne:
1. Sinding Revy- og dilettantforening
2. Sinding Kulturforening
3. Sindingrummet
4. Sinding Forsamlingshus

Dagsorden for alle foreninger følger Forsamlingshusets skabelon:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning v/ formand Thomas Ravn Jakobsen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab v/ Tommy Bæk Lauge Hovgaard.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
5. Sindingfonden. Økonomisk status v/ Tommy Bæk Lauge Hovgaard.
Ansøgninger til Sindingfonden skal være bestyrelsen i hænde før generalforsamlingen begynder.
6. Valg af bestyrelse.
På valg er Henrik Berntsen (modtager ikke genvalg) og Tommy Bæk Lauge Hovgaard (modtager
genvalg). Thomas Ravn Jakobsen træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen, og der skal
derfor vælges et nyt medlem for en etårig periode.
7. Valg af suppleant. På valg er Alexander Rud Pedersen.
8. Valg af revisorer.
9. Lokalrådet. Orientering v/ Claus Løwe Klostergaard.
10. Evt.

Sinding Forsamlingshus er vært ved et mindre traktement samt kaffe og vin.

Alle er velkomne – nye som gamle.
Kom og hør, hvad der rør sig i dit lokalsamfund.

Mvh. Bestyrelsen for Sinding Forsamlingshus

bottom of page