Program 2019

Torsdag d.7. februar 2019 kl. 19.00

Generalforsamling på Skægkærskolen

foreningen giver øl og vand

efter Generalforsamlingen en snak om minder

fra en svunden tid, Kom evt. med et oplæg??

 

Onsdag d.15. maj 2019 kl. 19.00

Forårstur. Vi besøger Allinggård

Allinggårdsvej 154 8600 Silkeborg

Vi får en tur omkring godset (historie)

rundt omkring søen og stemmeværket

som vil blive bevaret for eftertiden

medbring selv kaffe og brød

 

Torsdag d.12. september 2019 kl. 13.30

Efterårstur. Vi besøger Kraftvarmeværket

Kejlstrup Tværvej 14 8600 Silkeborg

Vi får en rundvisning og fortælling om

værkets funktioner m.m.

Kun for lokalhistorisk Foreningens medlemmer

medbring selv kaffe og brod

 

 

Først i november lokalhistorie på Silkeborg museum

?. Januar 2020 generalforsamling

andre arrangementer se arrangementskalender i dagspressen

andre lokalhistoriske foreningers arrangementer

er åbne for vores medlemmer.