top of page

Sinding info -

 

er oprettet for at støtte tiltag omkring kommunikation i Sinding sogn.


En kommunikation, der er nødvendig for at støtte vores mange foreninger. 

 

Sinding info står bag følgende aktiviteter:

Sindingweb - vores hjemmeside

 

Sinding nyt - vores lokale blad der udkommer 4 gange om året

 

info@sindingweb.dk v/John Gammelgaard


Der sendes nyheds-e-mail ud til alle der er tilmeldt.


Tilmelding:

 

Send en e-mail til: info@sindingweb.dk

  Har du noget du vil informere om kan det således

også gøres ved at sende et indlæg til info@sindingweb.dk .


Tilmeld dig vores gruppe på facebook:  FACEBOOK "Sinding 8600" 

 

Omkostninger dækkes igennem bidrag for

byens foreninger, der hver betaler 10 kr. pr medlem, Sinding Forsamlingshus dog 20 kr. pr medlem.

 

Bank konto: reg: 7173 konto 116450-6

bottom of page