Arrangementer:

Tirsdag d. 24/3 2020 kl. 13.30:

Aflyst.

Generalforsamling i Sinding efterløns- og pensionistforening.

Afholdes senere.

Fredag den 27. marts kl. 19.30:

Polecats giver koncert i Sinding Forsamlingshus

AFLYST

Referat fra Sinding Teltlaugs årsmøde

Onsdag den 1. april kl. 19:00:

Sinding teltlaug afholder årsmøde i Sindingrummet. 

Vi prøver at holde vores første årsmøde virtuelt. 

Jeg har valgt at vi skal bruge Microsoft Team Meetings, se link nedenfor. 

Da det ikke er bare lige, så vil selve mødet starte kl. 19:15, så er der 15 min til at rode rundt med sin PC, tablets eller hvad man nu ønsker at bruge (Jeg vil anbefale PC). Når i så er kommet ind, så kan I jo bruge tiden frem til 19:15 til at hente kaffe og kaffe...Eller hvad i nu serverer for jer selv...

Håber I er med på at prøve….

Join Microsoft Teams Meeting

Alle medlemmer af Sinding Forsamlingshus er velkommen

Dagsorden: 

  1. Kort beretning (John)

  2. Fremtiden for teltet - jura og godkendelse (Input fra Annemette og Hanne Marie)

  3. Aktion plan

  4. Hvordan organiser vi vores telt laug fremover

  5. Valg af oldermand. 

Med venlig hilsen den afgående (Og aldrig valgte) Oldermand

John Gammelgaard

Fredag den 3. april kl. 18:

Kvindeaften i Sindingrummet

AFLYST

Kære alle Sindingborgere!

Sinding Bibliotekscafé lukker midlertidigt.

Vi har besluttet at følge myndighedernes anbefalinger

og lukker Sinding Bibliotekscafé

for besøg om fredagen.

Vi åbner igen efter påskeferien med

et billedforedrag ved

fotograf Peter Birk: ”Mine verdensbilleder”

FREDAG d. 17. april Kl. 15.00 – 17.00 i forsamlingshuset

På glædeligt gensyn.

Kulturambassadørerne i Sinding.

forside lokalblad dec 2019.jpg

Materiale til SindingNyt sendes til:

sindingnyt@gmail.com

Kim Jepsen

Tlf. 61380348

Sinding Fonden - støtter lokaleinitiativer i Sinding.

Gennem de sidste 10 år har vi haft en fond i Sinding:Sinding Fonden, som støtter almene lokale initiativer i det gamle Sinding Sogn.

Fonden varetages og tegnes af bestyrelsen for

Sinding Forsamlingshus, og derfor bliver fondens midler fordelt i forbindelse med generalforsamlingen i Sinding Forsamlingshus.

Så: Har du en god idé eller et særligt kulturarrangement, du gerne vil have gennemført, så skal du søge bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tidligere har vi bevilget midler til bl.a. Strikkefestivalen i 2017, til nye rekvisitter på Legepladsen, til etablering af den lille træbro på Nedergårdsstien, opstart af Samkøb ordningen og til etablering af Baubjergstien og forskellige aktiviteter i forbindelse hermed.

Så – som det fremgår: Almene lokale initiativer bliver defineret bredt.

Hold dig endelig ikke tilbage.

Hanne Marie Knudsen

Kulturambassadørerne er klar

 til at hjælpe dig

med at bestille bøger

Silkeborg Biblioteks hjemmeside, downloade lydbøger og meget mere