Arrangementer:

Som de fleste andre steder er Sinding også lukket mere eller mindre ned pga. corona.

Vi håber snart der bliver åbnet for arrangementer igen, men indtil da må vi passe på os selv og hinanden.

På vegne af Sinding Forsamlingshus foreninger indkalder vi til den årlige fælles generalforsamling 

 

tirsdag den 27. april kl 17:00 2021

i Forsamlingshuset - eller carporten Sinding Hovvej 37. 

 

Stedet afhænger af det gældende forsamlingsforbud om 14 dage. Vi skriver ud efter den 21. april, hvor vi skal mødes.

 

I år sørger vi for mundbind, sprit og god afstand. Og øl, vand og en kop kaffe. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Generalforsamlinger holdes for:

  • Sinding revy og dilettantforening

  • Sindingrummet

  • Teltlauget

  • Lokalrådet, orientering – også om klyngesamarbejde for landsbyerne nord for Silkeborg

  • Sinding Kulturforening, herunder bibliotekscafeen

  • Sinding Forsamlingshus

o   Hanne og Annemette er på valg og genopstiller ikke. To nye medlemmer til bestyrelsen har heldigvis meldt sig.

 

Dagsorden efter vedtægterne for Sinding Forsamlingshus er vedhæftet.

--

Med venlig hilsen

Annemette Lehmann Bøgh

Søges:

Ny webmaster til Sindingweb.

Har du lyst til at prøve kræfter

med at vedligeholde og udvikle

Sindings hjemmeside?

Det er ikke en særlig tidskrævende post, og du kan sætte dit

eget præg på siden.

Evt. henvendelse til

Jørgen tlf. 20949896

eller Annemette tlf. 42800340.

forside lokalblad dec 2019.jpg

Materiale til SindingNyt sendes til:

sindingnyt@gmail.com

Kim Jepsen

Tlf. 61380348

Sinding Fonden - støtter lokaleinitiativer i Sinding.

Gennem de sidste 10 år har vi haft en fond i Sinding:Sinding Fonden, som støtter almene lokale initiativer i det gamle Sinding Sogn.

Fonden varetages og tegnes af bestyrelsen for

Sinding Forsamlingshus, og derfor bliver fondens midler fordelt i forbindelse med generalforsamlingen i Sinding Forsamlingshus.

Så: Har du en god idé eller et særligt kulturarrangement, du gerne vil have gennemført, så skal du søge bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tidligere har vi bevilget midler til bl.a. Strikkefestivalen i 2017, til nye rekvisitter på Legepladsen, til etablering af den lille træbro på Nedergårdsstien, opstart af Samkøb ordningen og til etablering af Baubjergstien og forskellige aktiviteter i forbindelse hermed.

Så – som det fremgår: Almene lokale initiativer bliver defineret bredt.

Hold dig endelig ikke tilbage.

Hanne Marie Knudsen

Kulturambassadørerne er klar

 til at hjælpe dig

med at bestille bøger

Silkeborg Biblioteks hjemmeside, downloade lydbøger og meget mere

© 2014 by Sindingweb

Siden er opdateret d. 13. marts 2021